Hỗ trợ trực tuyến
Chat Vũ Tuấn Anh
Chat Vũ Ngọc Vân Anh

02633864493
Tìm Kiếm
Thống kê
 Đang trực tuyến :  2
 Số lượt truy cập :  947003
Thứ ba, 03-04-2012 | 12:05:30
Thứ tư, 11-04-2012 | 22:39:59

- Khi các nhà sản xuất chè đang gặp khó khăn để đáp ứng nhu cầu thế giới ngày càng cao, giá mặt hàng này đang có chiều hướng gia tăng.
  

DANH TRÀ - CÀ PHÊ TRÂM ANH
807 Trần Phú,P.B'Lao, Tp.Bảo Lộc, T.Lâm Đồng, Việt Nam
(0263) 386 4493       Fax: (0263) 386 6838
www.tramanhtea-coffee.com

tratramanh88@gmail.com

www.facebook.com/TraCaPheTramAnh

 

Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD
947003