Hướng dẫn mua hàng online

_ Bước 1: Quý chọn sản phẩm vào giỏ hàng.

_ Bước 2: Điền thông tin khách hàng.

_ Bước 3: Sau khi hoàn tất thao tác sẽ có email hoặc tin nhắn báo thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Hướng dẫn mua hàng online

© Copyright 2020 WWW.TRAMANHTEA-COFFEE.COM/ , ALL RIGHTS RESERVED