Tuyển dụng

    TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ:

-  03 NHÂN VIÊN BÁN BÁN HÀNG.

-   05  NHÂN VIÊN PHA CHẾ - PHỤC VỤ ( không yêu cầu nghiệp vụ).

Nhấp vào  đây để lại thông tin liên hệ:

Tuyển dụng

© Copyright 2020 WWW.TRAMANHTEA-COFFEE.COM/ , ALL RIGHTS RESERVED